Služby v oblasti železniční nákladní dopravy a spedice

Nabízíme komplexní logistická řešení šitá na míru každému zákazníkovi. Zakládáme si na individuálním přístupu k zákazníkovi prostřednictvím přívětivého a přátelského způsobu jednání.

Železniční nákladní doprava

po tratích evropských a asijských železničních sítí

ŽELEZNIČNÍ DISPEČINK

koordinace pohybu vozů a ucelených vlaků, sledování, správa vozového parku

Logistika

překládka, skladování a další doplňkové služby

Železniční nákladní vozy

čtyřnápravové kryté velkoprostorové železniční vozy s posuvnými bočními stěnami

Železniční nákladní doprava

po tratích evropských a asijských železničních sítí

Logistika

překládka, skladování a další doplňkové služby

ŽELEZNIČNÍ DISPEČINK

koordinace pohybu vozů a ucelených vlaků, sledování, správa vozového parku

Železniční nákladní vozy

čtyřnápravové kryté velkoprostorové železniční vozy s posuvnými bočními stěnami

Služby v oblasti železniční nákladní dopravy a spedice

Nabízíme komplexní logistická řešení šitá na míru každému zákazníkovi. Zakládáme si na individuálním přístupu k zákazníkovi prostřednictvím přívětivého a přátelského způsobu jednání.

Nákladní dopravu přes půl světa řídíme z Olomouce

V kombinaci s doplňkovými službami a kvalitním dispečinkem nabízíme komplexní logistická řešení šitá na míru pro každého zákazníka. K našim prioritám patří spolehlivost poskytovaných služeb a minimalizace přepravních nákladů.

Nákladní dopravu přes půl světa řídíme z Olomouce

V kombinaci s doplňkovými službami a kvalitním dispečinkem nabízíme komplexní logistická řešení šitá na míru pro každého zákazníka. K našim prioritám patří spolehlivost poskytovaných služeb a minimalizace přepravních nákladů.

Základní informace o firmě

Společnost RND s.r.o. poskytuje služby v oblasti železniční nákladní dopravy a spedice. Nabízíme komplexní logistická řešení šitá na míru každému zákazníkovi. Zakládáme si na individuálním přístupu k zákazníkovi prostřednictvím přívětivého a přátelského způsobu jednání.

Tým našich zkušených a motivovaných zaměstnanců denně odvádí profesionální práci, prokazuje kompetenci a know how, a posouvá hranici zákaznického servisu železniční nákladní dopravy k maximální spokojenosti našich partnerů. Klíčem k úspěchu jsou bohaté zkušenosti, volba nejvhodnějšího typu železničního vozu, nejoptimálnější trasy, vyhotovení přesného plánování a optimalizace přepravy.

Díky strategické volbě spolehlivých partnerů zůstáváme již přes 20 let silní a féroví v těžkém konkurenčním prostředí.

Historie společnosti

Základy úspěchu firmy RND, která byla založena v roce 1998, položili zkušení odborníci v oboru železniční nákladní dopravy pánové Ing. Jan Malý a Ing. Josef Mikuš. Díky profesionalitě, vytrvalosti a píli managementu a zaměstnanců firma postupně získala široké spektrum spokojených zákazníků.

Důležitým milníkem v historii firmy se stal rok 2019, kdy do společnosti vstupuje strategický partner a společnost navyšuje svůj základní kapitál s cílem investovat do vlastního vozového parku krytých železničních nákladních vozů. Od roku 2019 se RND stává držitelem železničních nákladních vozů s vlastním technickým zázemím.

Společně se podařilo vybudovat silnou, aktivní a progresivní firmu, jejíž jméno dnes rezonuje v českém a mezinárodním logistickém prostředí.

Poptávkový formulář

Budeme reagovat do 2 pracovních dnů.

Kontakt

RND s.r.o.

Hálkova 171/2
779 00  Olomouc
Česká republika

IČO: 25390198
DIČ: CZ25390198

Obchodní oddělení

Železniční nákladní doprava a vlastní spedice

Realizujeme přepravy nákladů po sítích evropských a asijských železnic. Specializujeme se na regiony Evropské unie, balkánských států, východní Evropy a Střední Asie.

Klíčem k úspěchu je volba nejvhodnějšího typu železničních vozů a optimální trasy. Při organizaci přepravy využíváme také předností systémových vlaků a nákladních expresů, díky kterým dokážeme překonat velké vzdálenosti v rekordním čase, srovnatelném s kamionovou dopravou.

Na realizaci přeprav se podílí zkušený dispečerský tým, kteří sedm dní v týdnu pohotově reagují na požadavky našich zákazníků, koordinují pohyb vozů a vlaků, zajišťují včasné přistavení vozů k nakládce a plynulou přepravu do stanice určení.

Pro získání dalších informací o možnostech přepravy Vašeho nákladu můžete nezávazně vyplnit poptávkový formulář nebo kontaktovat naše obchodní oddělení.

Železniční nákladní vozy

Moderní čtyřnápravové kryté velkoobjemové železniční vozy s dvoudílnými bočními posuvnými stěnami určených k přepravě nákladů citlivých na povětrnostní vlivy.

Vozy nabízí ochranu nákladu a jsou určeny k přepravě papíru a celulózy, řeziva, dřevovláknitých desek, paletového a kusového zboží, objemných zásilek, “bílého zboží“, dílů pro automobilový průmysl, apod. Vozy jsou vybaveny podlahou z vodovzdorné březové překližky s protismykovou úpravou.

Parametry vozů:

 • ložná délka 22 m
 • ložná šířka 2,84 m
 • ložná výška 2,8 m
 • ložný prostor 160 m³
 • maximální únosnost 63,5 tun

Přístup do nakládacího prostoru je zajištěn dvoudílnými posuvnými stěnami. Obě posuvné stěny uvolní cca 50% ložné délky na každé podélné straně vozu. Vůz tak lze otevřít z celé poloviny ložné plochy a zajistit přístup z obou stran. Nakládka a vykládka pomocí vysokozdvižných vozíků je možná jak z rampy, tak z úrovně země.

Vozy typu Habbillns jsou navíc vybaveny 4 vnitřními přestavitelnými dělícími přepážkami pro zajištění nákladu proti podélnému posunutí.

Vozy typu Himrrs mají celkovou ložnou délkou 28,5 m a ložný prostor 232 m³.

Vozy jsou opatřeny kompozitními brzdovými špalíky typu LL, které splňují aktualizované normy EU pro provozování tichých vozů. Vozy splňují hlukové požadavky dle technických specifikací interoperability a přispívají ke snížení hlukového zatížení železniční dopravy.

 • 4 nápravový krytý velkoprostorový železniční vůz s bočními přesuvnými stěnami
 • 4 nápravový krytý velkoprostorový železniční vůz s bočními přesuvnými stěnami a vnitřními posuvnými příčkami
Habbins Habbillns
Vlastní hmotnost 26 500 kg 28 500 kg
Ložný objem 167,4 m3 162,0 m3
Ložná plocha 62,5 m2 60,1 m2
Ložná délka 22 000 mm 21 600 mm
Ložná šířka 2 840 mm 2 840 mm
Ložná výška 2 800 mm 2 800 mm
Ložná kapacita 63 EU palet (1200 * 800 mm) 61 EU palet (1200 * 800 mm)
Délka přes nárazníky 23 264 mm 23 264 mm
Maximální rychlost 100 km/h 100 km/hod
Min. poloměr oblouku 60 m 60 m
Výška podlahy 1 202 mm 1 202 mm
Počet posuvných příček 4
Délka přesuvné stěny 10 803 mm 10 803 mm

Vozy jsou určeny k přepravě zboží vyžadujícího ochranu před povětrnostními vlivy.

Vozy jsou vhodné pro přepravu zboží na paletách, ložných jednotek a kusového zboží (balíky, svazky, baly, svázané stohy, pakety, kotouče papíru, sudy, krabice, nápoje, zboží v pytlích a vacích apod.)Náklad je možné ve voze zajistit upevňovacími oky v podlaze vozu, oky v každém z pevných čel vozu nebo na přestavitelných přepážkách, které umožňují optimální fixaci zboží ve voze. Podlaha má protiskluzovou úpravou.

Technický nákres vozu a popis parametrů

 • vícenápravový krytý nákladní vůz s 4 bočními posuvnými hliníkovými stěnami na každé straně
 • vícenápravový krytý nákladní vůz s 4 bočními posuvnými hliníkovými stěnami na každé straně a vnitřními posuvnými přepážkami
Habbins Habbillns
Vlastní hmotnost 30 000 kg 30 500 kg
Ložný objem 2x 115,6 m3 2 x 114,8 m3
Ložná plocha 2x 42,0 m2 2 x 41,8 m2
Ložná délka 2 x 14 236 mm 2 x 14 136 mm
Ložná šířka 2 950 mm 2 950 mm
Ložná kapacita 80 EU palet (1200 * 800 mm) 80 EU palet (1200 * 800 mm)
Délka přes nárazníky 31 000 mm 31 000 mm
Maximální rychlost 100 km/h 100 km/h
Min. poloměr oblouku 150 m 150 m
Výška podlahy 1 205 mm 1 205 mm
Počet posuvných příček 2 x 1
 • Dvoudílný vůz se 4 posuvnými stěnami na každé straně, jehož předností je vysoká ložná kapacita
 • Vozy jsou určeny k přepravě zboží vyžadujícího ochranu před povětrnostními vlivy
 • Vnitřní posuvné přepážky optimalizují prostor pro náklad
 • Vozy jsou zejména určeny pro přepravy paletizovaného i kusového zboží, které z technického a ekonomického hlediska není vhodné přepravovat běžnými železničními vozy

Technický nákres vozu a popis parametrů

Logistické služby

 • kombinované přepravy železnice + silnice
 • intermodální přepravy
 • ložné manipulace
 • skladování a distribuce
 • vystavení přepravních dokladů
 • asistence při celním odbavení
 • pojištění zásilek
 • sledování a avizace

Železniční dispečink

Zajistíme veškerá povolovací řízení, plánování, organizaci a realizaci přepravy. V případě potřeby naplánujeme a zrealizujeme překládku mezi dopravci v libovolné kombinaci silniční, železniční i lodní dopravní cesty včetně kompletních logistických služeb.

Na realizaci přeprav se podílí zkušený dispečerský tým, který sedm dní v týdnu pohotově reaguje na požadavky našich zákazníků, koordinuje pohyb vozů a vlaků, zajišťuje včasné přistavení vozů k nakládce a plynulou přepravu do stanice určení.

Logistické služby

 • Sledování zásilky a avizování
 • Vystavení přepravních dokladů
 • Asistence při celním odbavení
 • Pojištění zásilek
 • Skladování, manipulace ve skladech a distribuce

Operativní řízení

 • koordinace pohybu vozů
 • koordinace pohybu ucelených vlaků
 • sledování vozů na železničních sítích CIM a SMGS
 • avizace příjezdu vozů k nakládce a vykládce
 • komunikace s dispečerskými aparáty národních železničních podniků a soukromých dopravců
 • řešení mimořádných situací (výluky, vyřazení vozů, zákazy nakládky apod.)

Správa vozového parku

 • evidence přeprav a pohybu vozů
 • statistické vyhodnocování
 • pravidelně udržované a revidované vozy
 • asistence při opravách a revizích vozů

Informační systém Wigo – navigátor železničních vozů

 • vysoce kvalitní a propracovaný provozní informační systém pro poskytování nadstandardních služeb zákazníkům
 • každodenní evidence pohybu železničních nákladních vozů po celé železniční síti
 • umožňuje přepravcům online zadávat objednávky přepravy, získávat aktuální informace o doběhu vozů k nakládce či vykládce, sledovat pokrytí objednávek apod.
 • Přihlášení do systému WIGO (pro registrované uživatele)

Poptávkový formulář

Železniční dispečink

Děkujeme