Váš silný partner pro železniční nákladní přepravy a spedici.

V kombinaci s doplňkovými službami a kvalitním dispečinkem nabízíme komplexní logistická řešení šitá na míru pro každého zákazníka.

Služby v oblasti železniční nákladní dopravy a spedice

Nabízíme komplexní logistická řešení šitá na míru každému zákazníkovi. Zakládáme si na individuálním přístupu k zákazníkovi prostřednictvím přívětivého a přátelského způsobu jednání.

Železniční nákladní doprava a spedice

po tratích evropských a asijských železničních sítí

ŽELEZNIČNÍ DISPEČINK

koordinace pohybu vozů a ucelených vlaků, sledování, správa vozového parku

Logistika

překládka, skladování a další doplňkové služby

Železniční nákladní vozy

čtyřnápravové kryté velkoprostorové železniční vozy s posuvnými bočními stěnami

Železniční nákladní doprava a spedice

po tratích evropských a asijských železničních sítí

Logistika

překládka, skladování a další doplňkové služby

ŽELEZNIČNÍ DISPEČINK

koordinace pohybu vozů a ucelených vlaků, sledování, správa vozového parku

Železniční nákladní vozy

čtyřnápravové kryté velkoprostorové železniční vozy s posuvnými bočními stěnami

Služby v oblasti železniční nákladní dopravy a spedice

Nabízíme komplexní logistická řešení šitá na míru každému zákazníkovi. Zakládáme si na individuálním přístupu k zákazníkovi prostřednictvím přívětivého a přátelského způsobu jednání.

Nákladní dopravu přes půl světa řídíme z Olomouce

V kombinaci s doplňkovými službami a kvalitním dispečinkem nabízíme komplexní logistická řešení šitá na míru pro každého zákazníka. K našim prioritám patří spolehlivost poskytovaných služeb a minimalizace přepravních nákladů.

Nákladní dopravu přes půl světa řídíme z Olomouce

V kombinaci s doplňkovými službami a kvalitním dispečinkem nabízíme komplexní logistická řešení šitá na míru pro každého zákazníka. K našim prioritám patří spolehlivost poskytovaných služeb a minimalizace přepravních nákladů.

Základní informace o firmě

Společnost RND s.r.o. poskytuje služby v oblasti železniční nákladní dopravy a spedice. Nabízíme komplexní logistická řešení šitá na míru každému zákazníkovi. Zakládáme si na individuálním přístupu k zákazníkovi prostřednictvím přívětivého a přátelského způsobu jednání.

Tým našich zkušených a motivovaných zaměstnanců denně odvádí profesionální práci, prokazuje kompetenci a know how, a posouvá hranici zákaznického servisu železniční nákladní dopravy k maximální spokojenosti našich partnerů. Klíčem k úspěchu jsou bohaté zkušenosti, volba nejvhodnějšího typu železničního vozu, nejoptimálnější trasy, vyhotovení přesného plánování a optimalizace přepravy.

Díky strategické volbě spolehlivých partnerů zůstáváme již přes 20 let silní a féroví v těžkém konkurenčním prostředí.

Historie společnosti

Základy úspěchu firmy RND, která byla založena v roce 1998, položili zkušení odborníci v oboru železniční nákladní dopravy pánové Ing. Jan Malý a Ing. Josef Mikuš. Díky profesionalitě, vytrvalosti a píli managementu a zaměstnanců firma postupně získala široké spektrum spokojených zákazníků.

Důležitým milníkem v historii firmy se stal rok 2019, kdy do společnosti vstupuje strategický partner a společnost navyšuje svůj základní kapitál s cílem investovat do vlastního vozového parku krytých železničních nákladních vozů. Od roku 2019 se RND stává držitelem železničních nákladních vozů s vlastním technickým zázemím.

Společně se podařilo vybudovat silnou, aktivní a progresivní firmu, jejíž jméno dnes rezonuje v českém a mezinárodním logistickém prostředí.

Poptávkový formulář

Budeme reagovat do 2 pracovních dnů.

Kontakt

RND s.r.o.

Hálkova 171/2
779 00  Olomouc
Česká republika

IČO: 25390198
DIČ: CZ25390198

DISPEČINK

Obchodní oddělení

Železniční nákladní doprava a spedice

Realizujeme přepravy nákladů po sítích evropských a asijských železnic. Specializujeme se na regiony Evropské unie, balkánských států, východní Evropy a Střední Asie.

Klíčem k úspěchu je volba nejvhodnějšího typu železničních vozů a optimální trasy. Při organizaci přepravy využíváme také předností systémových vlaků a nákladních expresů, díky kterým dokážeme překonat velké vzdálenosti v rekordním čase, srovnatelném s kamionovou dopravou.

Na realizaci přeprav se podílí zkušený dispečerský tým, který sedm dní v týdnu pohotově reaguje na požadavky našich zákazníků, koordinuje pohyb vozů a vlaků, zajišťuje včasné přistavení vozů k nakládce a plynulou přepravu do stanice určení.

Pro získání dalších informací o možnostech přepravy Vašeho nákladu můžete nezávazně vyplnit poptávkový formulář nebo kontaktovat naše obchodní oddělení.

Železniční nákladní vozy

Moderní čtyřnápravové kryté velkoobjemové železniční vozy s dvoudílnými bočními posuvnými stěnami určených k přepravě nákladů citlivých na povětrnostní vlivy.

Vozy nabízí ochranu nákladu a jsou určeny k přepravě papíru a celulózy, řeziva, dřevovláknitých desek, paletového a kusového zboží, objemných zásilek, “bílého zboží“, dílů pro automobilový průmysl, apod. Vozy jsou vybaveny podlahou z vodovzdorné březové překližky s protismykovou úpravou.

Parametry vozů:

 • ložná délka 22 m
 • ložná šířka 2,84 m
 • ložná výška 2,8 m
 • ložný prostor 160 m³
 • maximální únosnost 63,5 tun

Přístup do nakládacího prostoru je zajištěn dvoudílnými posuvnými stěnami. Obě posuvné stěny uvolní cca 50% ložné délky na každé podélné straně vozu. Vůz tak lze otevřít z celé poloviny ložné plochy a zajistit přístup z obou stran. Nakládka a vykládka pomocí vysokozdvižných vozíků je možná jak z rampy, tak z úrovně země.

Vozy typu Habbillns jsou navíc vybaveny 4 vnitřními přestavitelnými dělícími přepážkami pro zajištění nákladu proti podélnému posunutí.

Vozy typu Himrrs mají celkovou ložnou délkou 28,5 m a ložný prostor 232 m³.

Vozy jsou opatřeny kompozitními brzdovými špalíky typu LL, které splňují aktualizované normy EU pro provozování tichých vozů. Vozy splňují hlukové požadavky dle technických specifikací interoperability a přispívají ke snížení hlukového zatížení železniční dopravy.

 • 4 nápravový krytý velkoprostorový železniční vůz s bočními přesuvnými stěnami
 • 4 nápravový krytý velkoprostorový železniční vůz s bočními přesuvnými stěnami a vnitřními posuvnými příčkami
Habbins Habbillns
Profil G 1 G 1
Vlastní hmotnost 26 500 kg 28 500 kg
Ložný objem 167,4 m3 162,0 m3
Ložná plocha 62,5 m2 60,1 m2
Ložná délka 22 000 mm 21 600 mm
Ložná šířka 2 840 mm 2 840 mm
Ložná výška 2 800 mm 2 800 mm
Ložná kapacita 63 EU palet
(1200 * 800 mm)
61 EU palet
(1200 * 800 mm)
Únosnost tr. tř. D 64,0 t 62,5 t
Únosnost tr. tř. C 55,5 t 54,5 t
Délka přes nárazníky 23 264 mm 23 264 mm
Maximální rychlost 100 km/h 100 km/h
Min. poloměr oblouku 60 m 60 m
Výška podlahy nad TK 1 202 mm 1 202 mm
Počet vnitřních posuvných příček 0 4
Délka posuvné stěny 10 803 mm 10 803 mm

Vozy jsou určeny k přepravě zboží vyžadujícího ochranu před povětrnostními vlivy.

Vozy jsou vhodné pro přepravu zboží na paletách, ložných jednotek a kusového zboží (balíky, svazky, baly, svázané stohy, pakety, kotouče papíru, sudy, krabice, nápoje, zboží v pytlích a vacích apod.)Náklad je možné ve voze zajistit upevňovacími oky v podlaze vozu, oky v každém z pevných čel vozu nebo na přestavitelných přepážkách, které umožňují optimální fixaci zboží ve voze. Podlaha má protiskluzovou úpravou.

Technický nákres vozu a popis parametrů

 • vícenápravový krytý nákladní vůz s 4 bočními posuvnými hliníkovými stěnami na každé straně
 • vícenápravový krytý nákladní vůz s 4 bočními posuvnými hliníkovými stěnami na každé straně a vnitřními posuvnými přepážkami
Himrrs Hillmrrs
Profil G 1 G 1
Vlastní hmotnost 30 000 kg 30 500 kg
Ložný objem 2x 115,6 m3 2 x 114,8 m3
Ložná plocha 2x 42,0 m2 2 x 41,8 m2
Ložná délka 2 x 14 236 mm 2 x 14 136 mm
Ložná šířka 2 950 mm 2 950 mm
Ložná výška 2 850 mm 2 850 mm
Ložná kapacita – Europaleta 80 EU palet
(1200 * 800 mm)
80 EU palet
(1200 * 800 mm)
Únosnost tr. tř. D 60,0 t 59,5 t
Únosnost tr. tř. C 52,0 t 51,5 t
Délka přes nárazníky 31 000 mm 31 000 mm
Maximální rychlost 100 km/h 100 km/h
Min. poloměr oblouku 150 m 150 m
Výška podlahy 1 205 mm 1 205 mm
Počet posuvných příček 0 2
 • Dvoudílný vůz se 4 posuvnými stěnami na každé straně, jehož předností je vysoká ložná kapacita
 • Vozy jsou určeny k přepravě zboží vyžadujícího ochranu před povětrnostními vlivy
 • Vnitřní posuvné přepážky optimalizují prostor pro náklad
 • Vozy jsou zejména určeny pro přepravy paletizovaného i kusového zboží, které z technického a ekonomického hlediska není vhodné přepravovat běžnými železničními vozy

Technický nákres vozu a popis parametrů

Logistické služby

 • kombinované přepravy železnice + silnice
 • intermodální přepravy
 • ložné manipulace
 • skladování a distribuce
 • vystavení přepravních dokladů
 • asistence při celním odbavení
 • pojištění zásilek
 • sledování a avizace

Železniční dispečink

Zajistíme veškerá povolovací řízení, plánování, organizaci a realizaci přepravy. V případě potřeby naplánujeme a zrealizujeme překládku mezi dopravci v libovolné kombinaci silniční, železniční i lodní dopravní cesty včetně kompletních logistických služeb.

Na realizaci přeprav se podílí zkušený dispečerský tým, který sedm dní v týdnu pohotově reaguje na požadavky našich zákazníků, koordinuje pohyb vozů a vlaků, zajišťuje včasné přistavení vozů k nakládce a plynulou přepravu do stanice určení.

Logistické služby

 • sledování zásilky a avizování
 • vystavení přepravních dokladů
 • asistence při celním odbavení
 • pojištění zásilek
 • skladování, manipulace ve skladech a distribuce

Operativní řízení

 • koordinace pohybu vozů
 • koordinace pohybu ucelených vlaků
 • sledování vozů na železničních sítích CIM a SMGS
 • avizace příjezdu vozů k nakládce a vykládce
 • komunikace s dispečerskými aparáty národních železničních podniků a soukromých dopravců
 • řešení mimořádných situací (výluky, vyřazení vozů, zákazy nakládky apod.)

Správa vozového parku

 • evidence přeprav a pohybu vozů
 • statistické vyhodnocování
 • pravidelně udržované a revidované vozy
 • asistence při opravách a revizích vozů

Informační systém Wigo – navigátor železničních vozů

 • vysoce kvalitní a propracovaný provozní informační systém pro poskytování nadstandardních služeb zákazníkům
 • každodenní evidence pohybu železničních nákladních vozů po celé železniční síti
 • umožňuje přepravcům online zadávat objednávky přepravy, získávat aktuální informace o doběhu vozů k nakládce či vykládce, sledovat pokrytí objednávek apod.
 • Přihlášení do systému WIGO (pro registrované uživatele)

Poptávkový formulář

Železniční dispečink

Děkujeme